Lastminute dovolenka

Aktuálna ponuka lastminute dovoleniek na najbližšie odlety za bezkonkurenčnú cenu s dopravou na letisko zdarma!

Ubytovanie

Široká ponuka ubytovania po celom svete od luxusného až po turistické ubytovanie za bezkonkurenčné ceny!

Exotická dovolenka

Ponuka exotických dovoleniek, poznávacích zájazdov a plavieb. Užite si letnú atmosféru s dovolenkou počas zimných mesiacov.

Taliansko

Info
Taliansko - ohromujúca krajina plná histórie, výnimočnosti a inšpirácie. Možno viac ako ktorákoľvek krajina má vplyv na priebeh európskeho rozvoja najmä v oblasti kultúry a politického myslenia. Taliansko nás nabáda, aby sme ho vnímali všetkými zmyslami. Ako závan vetra k nám prúdi vôňa histórie, naše chuťové bunky potešia talianské jedlá a oči sa môžu pokochať na nádhernej prírode.
Návštevníci v tejto slnečnej krajine nájdu vinice a pivnice plné lahodného vína, remeselné dielne, kde vyrábajú  mnohé nádherné veci a priateľské trattorie, kde podávajú vynikájúce jedlá. Talianská kuchyňa je známa ľahkými a jednoduchými pokrmmi. Nielen pizza,cappucino, talianské vína či syry preslávili Taliansko, ale i svetoznáme módne značky ako Benneton, Bulgari, Armani, Versace, Dolce & Gabana... Mestom módy  sa stalo Miláno, ktoré je známe aj La Scallou. Taliansko ale nežije len módou, ale i futbalom.
Taliansko patrí medzi krajiny s najstaršou turistickou tradíciou. Svojou dĺžkou pobrežia cez 3000 km sa radí na prvé miesto v Stredozemnom mori. Rozkladá sa na Apeninskom polostrove. Severným okrajom sa v tvare polkruhu tiahnu alpské chrbty. Tu sa týči najvyšší bod Talianska, Monte Bianco (4807 m). Pohoria sa postupne znižujú smerom na juh a prechádzajú do Pádskej nížiny. Na juhu ju ohraničujú Apeniny, ktoré sú bočnou vetvou vychádzajúcou zo Západných Álp a pokračujúcou cez celý polostrov. Zo západnej i východnej strany sa na Apeniny pripájajú viaceré pohoria a probrežné nížiny. Prirodzeným pokračovaním polostrova je ostrov Sicília (25 426 km2), na jeho východnej strane čnie najvyššia sopka Európy, Etna (3340 m). Žulovými horninami tvorený povcrh ďalšieho ostrova, Sardínie (23 813 km2) je súčasťou Tyrrhenského masívu. V blízkosti tuniských brehov ležia Pelagické ostrovy a ostrovy Pantelleira. Apeninský polostrov sprevádzajú viaceré skupiny ostrovov (Toskánske ostrovy, Tremitské ostrovy a i.), z ktorých sú najnavštevovanejšie sopečné Liparské ostrovy.
 
Geografia a Fakty
Štátne zriadenie: republika
Administratívne usporiadanie: 20 krajov, 95 okresov, 8104 obcí
Rozloha: 301 277 km2
Počet obyvateľov: 58 145 321 (2008)
Hlavné mesto: Roma/Rím (2 723 000 obyv.)
Iné významnejšie sídla: Miláno (1 359 000 obyv.), Neapol (1 072 000 obyv.), Turín (1 003 000 obyv.)
Najvyšší bod: Mont Blanc/Monte Bianco, 4807 m
Najvýznamnejšie rieky: Pád, Adige, Tibera, Arno
Úradný jazyk: taliančina, regionálne: nemčina (Južné Tyrolsko), francúzština
Mena: Euro
Susedia: Francúzsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Slovinsko, San Maríno, Vatikán
Štátny sviatok: prvá júnová nedeľa (Deň vzniku republiky, 1946)
Rasové a národnostné zloženie: Taliani (94,96 %), Rumuni (0,93 %), Arabi (0,82 %), Albánci (0,60 %), prisťahovalci z Ázie (0,55 %) , Nemci (0,49 %), Juhoameričania (0,41 %), Číňania (0, 22 %), Ukrajinci (0,18 %) a iní
Náboženstvo: rímski katolíci (87,60 %), východní katolíci (0,20 %), pravoslávni (1,60 %), moslimovia (2,10 %), protestanti (1,10 %), budhisti (0,30 %), hinduisti (0,20 %), bez vyznania (5,80 %)
Časové pásmo: Slovensko 0 hod.
Medzinárodná poznávacia značka: I
Internetová doména: .it
Smerové telefónne číslo: +39
Elektrina: 230 V
Doklady a víza: cestovný pas alebo občiansky preukaz
Veľvyslanectvo:
Veľvyslanectvo SR v Taliansku:
Ambasciata della Repubblica Slovacca 
Via dei Colli della Farnesina 144
00194 Roma Tel.: 06 33270061, 06 3340227 (konzulárne odd.)
Fax.: 06 33219413, 06 33220030 (konzulárne odd.)
E-mail: amb.slovac@tin.it
 
Taliansko sa rozkladá na Apeninskom polostrove. Severným okrajom sa v tvare polkruhu tiahnu alpské chrbty. Tu sa týči najvyšší bod Talianska, Monte Bianco (4807 m). Pohoria sa postupne znižujú smerom na juh a prechádzajú do Pádskej nížiny. Na juhu ju ohraničujú Apeniny, ktoré sú bočnou vetvou vychádzajúcou zo Západných Álp a pokračujúcou cez celý polostrov. Zo západnej i východnej strany sa na Apeniny pripájajú viaceré pohoria a pobrežné nížiny. Prirodzeným pokračovaním polostrova je ostrov Sicília (25 426 km2), na jeho východnej strane čnie najvyššia sopka Európy, Etna (3340 m). Žulovými horninami tvorený povrch ďalšieho ostrova, Sardínie (23 813 km2) je súčasťou Tyrrhenského masívu. V blízkosti tuniských brehov ležia Pelagické ostrovy a ostrovy Pantelleira. Apeninský polostrov sprevádzajú viaceré skupiny ostrovov (Toskánske ostrovy, Tremitské ostrovy a i.), z ktorých sú najnavštevovanejšie sopečné Liparské ostrovy.
Taliansko je chudobné na nerastné suroviny. Nachádzajú sa tu neveľké ložiská ortute, pyritové, zinočnaté a olovnaté rudy, zemný plyn. Je tu dostatok vodnej energie. V Carrare sa ťaží svetoznámy mramor. Po 2. svetovej vojne sa Taliansko začalo rozvíjať ako priemyselný štát, avšak zároveň sa prehĺbili rozdiely medzi Priemyselným severom a zaostalým juhom. V južných oblastiach prevažuje poľnohospodárska výroba, registruje sa tu obrovská nezamestnanosť a emigrácia obyvateľstva, na ktorú nemalo výraznejší vplyv ani postupné spriemyselňovanie a pozemková reforma. Vzhľadom na nedostatok surovín sa v Taliansku rozvinuli najmä odvetvia s vysokými nárokmi na kvalifikovanú pracovnú silu (výroba automobilov, gumárenský priemysel, výroba prístrojovej techniky, jemná mechanika a textilný priemysel).
V prístavoch na báze dovážanej ropy vznikol významný chemický priemysel a na báze koksu a železnej rudy významné železiarske a oceliarske kombináty. Väčšina priemyselnej výroby sa realizuje v trojuholníku, ktorý vytvárajú mestá Miláno-Janov-Turín. Významnú pozíciu majú aj umelecko-remeselné výrobky s dlhou tradíciou (benátske sklo, textil, hodváb a florentské výrobky z kože).
Najvyspelejšia a intenzívna poľnohospodárska výroba je charakteristická pre Pádsku nížinu. Na zavlažovaných pôdach sa pestuje obilie, kukurica, cukrová repa a ryža. Dôležitý je aj chov hovädzieho dobytka na mlieko, ošípaných a hydiny. V južnej, suchej mediteránnej časti územia sa pestujú predovšetkým citrusové plody, zelenina, hrozno a olivy, ktoré sú aj vývozným artiklom. Na chudobných pasienkoch pasú kozy a ovce. Okrem nepriaznivých klimatických podmienok sú na juhu brzdou rozvoja aj vlastnícke vzťahy k pôde. Dôležitým zdrojom príjmov je cestovný ruch.
 
Úrady/Formality
Občania SR môžu do Talianskej republiky cestovať s platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom platným minimálne 3 mesiace. Maloleté a mladistvé osoby do 16 rokov môžu byť zapísané v cestovnom pase rodičov. Samostatne cestujúce maloleté osoby do 15 rokov s vlastným cestovným pasom musia mať prehlásenie rodičov, že cestujú s ich súhlasom. Cestujúci s domácim zvieraťom (pes, mačka, a pod.) musia disponovať EÚ cestovným dokladom pre domáce zvieratá ďalšie informácie http://europa.eu.int/comm/food/animal/liveanimals/pets/index_de.htm.
Pri príchode do krajiny je možné disponovať maximálne hotovosťou vo výške 12.500,- EUR, pri prevýšení tejto sumy je potrebné mať potvrdenie peňažného ústavu, odkiaľ peniaze pochádzajú. Dovoz tovarov v rámci EÚ nepodlieha obmedzeniam.
Pri vstupe do krajiny musí každý cudzinec disponovať zdravotným poistením (komerčným , príp. formulárom E 111, Európskou zdravotnou poisťovacou kartou – EHIC).
Povolenie na pobyt
Ak ste v Taliansku získali pracovné povolenie, príslušný úrad oznámi túto skutočnosť zamestnávateľovi a zároveň pošle správu o udelení povolenia aj na Questúru v mieste vášho bydliska v Taliansku. Questúra vám následne vystaví pobytovú kartu, teda povolenie na pobyt.
Ak vstupujete do Talianska za účelom hľadania si zamestnania musíte sa preukázať platnou identifikačnou kartou alebo pasom a do 8 dní po príchode sa zahlásiť na policajnom úrade (Questura alebo Commissariato) a požiadať o tzv.‘Permeso di soggiorno’. Je potrebné predložiť 3 fotografie pasového formátu, zdravotné potvrdenie, pracovnú zmluvu alebo ak podnikáte DIČ a IČO. Ak si nenájdete zamestnanie, po troch mesiacov musíte požiadať o predĺženie povolenia na pobyt. Vydáva ho miestna polícia, formulár žiadosti o predĺženie povolenia (Carta bollata) dostanete v každom novinovom stánku (tabaccherie). Osoby, ktoré žiadajú o talianske občianstvo sa musia zaregistrovať na najbližšom Ufficio Anagrafe (Mestský registračný úrad).Ak ste odpracovali v Taliansku viac ako 12 mesiacov, získaváte pobytové povolenie na dobu neurčitú. Osoby zamestnané v Taliansku s pobytom mimo Talianska musia požiadať o pracovnú kartu pre pendlera.
Viac informácií o pobyte, štúdiu, podnikaní a práci sa dozviete na stránke:
 
Turistické info
Sicília
Najväčší ostrov Talianska, ktorý bol už pred stáročiami nazývaný, "Ostrovom slnka" pre svoje subtropické podnebie. Teploty sa pohybujú od 23 °C v máji až do 38°C v auguste. Symbolom Sicílie je doteraz v Európe najväčšia činná sopka Etna. Pre jedinečnú krásu krajiny, pekné pláže a množstvo cenných antických pamiatok je Sicília vyhľadávaným turistickým miestom po celý rok. S Talianskom ostrov spája pravidelná lodná doprava z prístavu Reggio Calabria a Villa S.Giovanni do Messiny. Hlavným mestom Sicílie je Palermo.
Sardínia
Druhý najväčší ostrov v Stredozemnom mori je nazývaný "božskou šlapajou", podla legendy, že keď Boh vkročil do nekonečných vôd sveta po prvý krát, na mieste jeho prvej šlapaje vystúpila z mora tichá pevnina - dnešná magická Sardínia. Rôzne národy obývajúce Sardíniu v minulosti zanechali na otrove architektonické pamiatky z ktorých niektoré sú skutočným skvostom. K takýmto patria typické sardínske stavby nuragi. Sú roztrúsené po celom ostrove a miestami sa zachovali aj celé dediny ako Su Nuraxi. Ostrov má aj ďalšiu devízu, prekrásne morské pobrežie. Sardínia má právom prívlastok "európsky Karibik". Piesčitých pláži s oslnujúcim pieskom, skalnatých útesov a podmorských jaskýň je tu plné priehrštie.
Severná Sardínia
Ak hľadáte to najkrajšie z tohto i tak nádherného ostrova, navštívte severo - východné pobrežie Sardínie. Územie v okolí cca 50 km od prístavu Olbia je známe prekrásnymi bielymi plážami, tyrkysovo - zeleným morom hrajúcim všetkými odtieňmi, priehľadnými plytčinami ale aj príjemnými strediskami ožívajúcimi najmä večer pri večerných vychádzkach.
Ischia
Ischia je so svojou rozlohou 4633 km2 najväčším ostrovom v Neapolskom zálive a je vzdialená od Neapola len 1 1/2 hodiny plavby loďou. Ostrov je sopečného pôvodu a uprostred ostrova sa dodnes týči nečinná sopka Epomeo. Sopečná činnosť priniesla ostrovu jeho dnešné bohatstvo, vyše 300 horúcich a studených termálnych prameňov. Termálne pramene ponorené do stredomorskej vegetácie a okolité more a pamiatky urobili z Ischie ostrov turistov. Okrem rôznorodých piesčitých či skalnatých morských pláží, má väčšina hotelov na Ischii svoje kúpeľné oddelenia, kde je možné absolvovať rôzne liečebné procedúry a tiež skrášľovacie kozmetické kúry.
Kalábria
Najnižšia časť Apeninského poloostrova s krásnou prírodou a s prevažne hornatou krajinou, v ktorej sa prakticky nevyskytuje priemysel. Vyznačuje sa teplým a príjemným podnebím od apríla až do októbra, s teplotami okolo 30 °C v máji, júni a v septembri. V júli a v auguste teplota dosahuje okolo 40 °C. Odmenou pre každého návštevníka Kalábrie sú nádherné prírodné scenérie.
Na juhu Talianska, tam kde sa pobrežie už takmer dotýka Sicílie, na úpätí Apeninského horského pásma, na konci zálivu Polikastro, tam sa mora dotýka Kalábria.
Od severu ju pred studeným vetrom chránia hory, na juhu ju obmýva Tyrrhenské more. Kto navštívil iba sever Talianska, ani si nedokáže predstaviť, že tu môže byť more také čisté a priezračné.
Citrusové háje, množstvo viníc a nádherná architektúra talianskeho juhu, osobitne dotvárajú krásu krajiny. Medzi mestečkami Kalábrie osobitne vyniká Scalea, ktorá sa rozložila od vrcholu skalnatého kopca až po more. Turisti neobdivujú len množstvo svojráznych špecialít s ponukou darov mora, ale aj historické centrum mestečka.Je to spleť krivoľakých uličiek, vzácnych historických budov.
Čo tu dovolenkára príjemne prekvapí? V prvom rade v priemere o 15 až 20 percent nižšie ceny, ako v iných častiach Talianska. Mimoriadne dôležité je vedieť, že more je skutočne čisté. Nielen priezračné. Kalábria prakticky nemá priemysel, ktorý by mohol znečisťovať pobrežie.A ešte niečo. V niektorých oblastiach Talianska sme zvyknutí na vyberanie vstupného na pláž, inde sa zase nedá kúpať bez prenajatia slnečníka a ležadiel. Tu je na rozľahlých plážach dosť miesta i pre slnečníky i pre tých, ktorí dajú prednosť vylihovaniu na vlastnej osuške.
Oblasť Scaley je mimoriadne zaujímavá aj pre potápačov, či tých, ktorí sa tešia z morského sveta aspoň cez potápačské okuliare.
Atraktívne sú najmä blízke útesy Fiuzzi, dno Cirelly, či Azúrová a Levia jaskyňa ostrova Dino, kam sa možno z pláže dostať aj na vodnom bicykli.
Dovolenkári hojne využívajú možnosť fakultatívnych výletov popri pobreží do rôznych stredísk, na Kristo di Maratea, kde je 40 metrov vysoká socha Krista podobná tej, v Rio de Janeiro. No a blízkosť Sicílie zase láka na návštevu Taorminy, či legendárnych Syrakúz.
Napriek tomu, že Kalábria je od Bratislavy vzdialená asi 1700 kilometrov, nie je to namáhavá cesta ani pre motoristov. Od Rakúska až na juh Talianska vedú kvalitné diaľnice.
Netreba sa obávať ani stravovania v reštauráciách, ani varenia vo veľmi dobre vybavených apartmánoch. Nižšie ceny sprístupňujú obchody a reštaurácie aj slovenským dovolenkárom.
A ešte niečo. Kalábria je osobitne vhodná aj pre tých, ktorí neradi cestujú na dovolenku počas hlavnej sezóny. Teplota mora dosahuje 22 stupňov už v máji a na rovnakú hodnotu klesá až v polovici októbra.
Rimini
Kraj Emilia Romagna - turisticky najznámejšia Jadranská kúpeľná oblasť, ležiaca na niekoľko km dlhej slnečnej riviére tiahnucej sa od oblasti Ravenny až po Cattolicu. Najväčšie turistické stredisko tejto oblasti RIMINI je bohaté na množstvo historických pamiatok z dôb antických i stredovekých, jeho severné prímestské časti Rivabella, Viserba, Viserbella a Torre Pedrera sú známe a vyhľadávané skôr ako prímorské kúpele podobne ako Cervia, Misano Adriatico, Cesenatico alebo Milano Marittima. V tejto oblasti odporúčame navštíviť najmä blízke San Marino, Taliansko v miniatúre vo Viserbella, delfinárium v Rimini, alebo niektorý z množstva zábavných parkov a aquaparkov.
Lignano
Najväčšie a najnavštevovanejšie stredisko na severe Adriatickej riviéry, výborná dopravná dostupnosť, dlhé pieskové pláže s pozvoľným vstupom do mora, obchody, reštaurácie, pizzerie. Letovisko sa člení na rušnejšiu časť SABBIADORO a tichšiu, neskôr vybudovanú časť PINETU.Veľkou atrakciou pre deti a mládež je vodný park známy pod menom Aquasplash. K dispozícii sú: bazény, tobogan, tenisové kurty, športoviská… Neďaleko vodného parku je letné kino s programom pre deti aj dospelých.
Eraclea Mare
Presne v strede medzi Lido di Jesolo a Caorle sa nachádza menšie prímorské letovisko – zelená lagúna Benátskeho zálivu – mestečko Eraclea Mare. Stredisko je mimoriadne vhodné pre rodiny s malými deťmi vzhľadom na veľmi dobrý prístup k vode a malú vzdialenosť od ubytovania na pláž. Z apartmánových domov, viliek, bungalovov a hotelov sa na 8 km dlhú pieskovú pláž prejdete píniovým hájom, ktorý lemuje celé pobrežie strediska. Niekoľko pizzerií, kaviarní, reštaurácií a zmrzlinárni uspokojí vaše nároky na príjemné posedenie po horúcom dni na pláži. Pre malých ale i veľkých návštevníkov strediska sú pripravené rôzne atrakcie – bicykle pre celú rodinu, zájazdový cirkus, hracie automaty, autíčka, jazda na koni, diskotéka a mnohé ďalšie lákadlá.
Lido di Jesolo
Najväčšie stredisko Benátskej riviéry s vyše desaťkilometrovou plážou, 3 km vzdialené od mestečka Jesolo. Lido di Jesolo má základné časti - Zona Pineta, Zona Centro a Zona Faro. Naprieč celým Lidom vedie promenáda s obrovskou koncentráciou reštaurácii, kaviarní , cukrární, obchodníkov, barov a diskoték. V centre na Piazza Drago je autobusová stanica (so spojením do Benátok), ďalej je tu Luna Park Jesolandia, turistická informačná centrála a krytá plaváreň Palestra. Stredisko ponúka jedinečné možnosti pre milovníkov športu. Najbližšia trasa vedie po rakúskej autostráde A2, popri Tarvisiu a Udine, so zjazdom S. Dona di Noventa.
Alba Adriatica
Poskytuje príjemný pobyt pre všetky vekové kategórie, pláž široká cca 100 m s jemným strieborným pieskom sa tiahne pozdĺž celého strediska v dĺžke asi 3 km. More v tejto oblasti sa považuje za najčistejšiu vodu na celom pobreží Talianska. Typickou je palmová promenáda s cyklochodníkom, tiahnuca sa až do San Benedetta. Vedľa promenády sa nachádza pobrežná komunikácia s množstvom obchodíkov, barov, pizzerií. Odporúčame navštíviť detské ihrisko Bambinopoli.
Caorle
Patrí medzi najpôvabnejšie mestečko na severnom pobreží Jadranu, ktoré sa môže pýšiť veľmi pekným historickým centrom s typickými farebnými domami, úzkymi uličkami plnými obchodov, kaviarničiek, pizzerií. Lákadlom je aj prístav s tradičnými rybárskymi loďami s možnosťou pozorovať rybárov pri ich každodennej práci.
Duna Verde
Menšie letovisko dlhé asi 1 km neďaleko Porto Santa Margherita, mnohí ju považujú aj za časť Caorle. Ide o veľmi pokojné mestečko plné zelene s apartmánovými komplexmi obklopené záhradami. V menšej nákupnej pasáži nájdete pár obchodíkov, kaviareň a reštauráciu, vhodné pre klientov preferujúcich pokojnú dovolenku a relax.
Gargano
Nádherné letovisko na juhu Talianska s krásnymi plážami a rušným nočným životom. Nájdete tu množstvo barov, reštaurácii a obchodíkov.
Rosolina Mare
Letovisko, ktoré sa nachádza cca 70 km južne od Benátok ponúka široké pláže a pozvoľný vstup do mora a okrem odpočinku aj mnoho atraktívnych miest pre milovníkov turistiky. V blízkosti nájdete aquapark, zoo s botanickou záhradou. Výhodou tohto letoviska je veľa zelene tvorená hustým borovicovým porastom, ktorý vytvára v lete príjemný tieň a dodáva miestu charakteristickú vôňu.
San Benedetto
Okúzľujúce mesto situované medzi mestami Ancona a Pesara v južnejšej časti Talianska, zvanej Marche. Pre túto oblasť je typická bohatá exotická vegetácia s množstvom paliem (cca 5000 paliem), oleándrov, v dôsledku čoho získala pomenovanie „Palmová riviéra“. Ponúka 6 km krásneho pobrežia s čistým jemným bielym pieskom s nádherným morom s bohatou ponukou vodných športov (te-nisové kurty, dráhy na inline korčule, športová hala, plavecký areál s krytým i vonkajším bazénom, yacht klub). Zaujímavosťou je návšteva námorného múzea.
Silvi Marina
Vzniklo z malej rybárskej dedinky a vďaka svojej výhodnej polohe na úpätí hor, krištáľovo čistému moru a plážam so zlatistým pieskom je právom nazývané „perla adriatického pobrežia“ a stala sa jednou najnavštevovanejších letovísk abruzzského regiónu. Zaujímavým miestom je nepochybne pohorie Gran Sasso, ktoré poteší nielen milovníkov cykloturistiky, turistiky, ale i bežných turistov. Nájdete tu niekoľko barov, reštaurácií, cukrárne, pizzerie, reštaurácie, 2 obchodné centrá, butiky, v ktorých môžete nájsť typicky taliansku atmosféru.
Benátska riviéra
Bibione
Prímorské letovisko BIBIONE si za posledné roky obľúbilo veľa slovenských i zahraničných turistov. Jeho rozľahlé pláže, kľudné a bezpečné more, bohaté borovicové háje a pohostinnosť tunajších ľudí poskytuje plné uspokojenie každému návštevníkovi tohto letoviska. Bibione leží na pobreží, asi 80km severne od Benátok, ktorých krásu nie je nutné zdôrazňovať. Okrem Benátok máte však možnosť navštíviť i ďalšie blízke kultúrne a umelecké strediská ako je Verona, Vicenza, Padova, Treviso a Terst. Neďaleko od letoviska sa nachádzajú i slávne zámky v Passariano alebo v Alvisopoli. K životu v letovisku neodmysliteľne patrí i množstvo reštaurácií, pizzerií, barov a cukrární, ktoré ponúkajú turistovi nielen výborné jedlá, vybrané vína a ryby, ale tiež špargľu a jahody, ktoré nemôžu chýbať ani na žiadnom tunajšom miestnom trhovisku. K športovému vyžitiu je v Bibione k dispozícii tenis, kolky, volejbal, windsurfing, kánoe a tiež jazda na koni alebo na horskom bicykli alebo návšteva miestneho kúpaliska. Príjemné večerné rozptýlenie Vám umožní návšteva niektorého z množstva nočných podnikov, diskoték, kaviarní, Lunaparku, alebo jednoducho prechádzka po morskom pobreží, odkiaľ je počuť rytmus, v ktorom mestečko žije. Bibione tvoria časti Lido dei Pini, Spiaggia, Lido del Sole a Pineda.
Toskánsko
Patrí bezpochyby k najkrajším talianskym regiónom vďaka osobitej atmosfére. Typická je vidiecka krajina so stále zelenými kopcami, vinicami a olivovými hájmi, medzi ktorými sa nachádzajú sem tam kamenné usadlosti a krásne piesčité pláže.
Elba
Ak ste sa rozhodli pre dovolenku v Taliansku, prečo nie. Taliansko je Taliansko a stále je tam čo objavovať. Jednou z takýchto alternatív je ostrov Elba.
Ako inak, známy aj ako ostrov cisára Napoleona. Ako to už býva, ostrovy sa vždy od pevniny líšia mentalitou ľudí, zvyklosťami, atmosférou. Z tohto hľadiska Elba stojí za povšimnutie a ako dovolenkové miesto je, podľa našich skúseností, veľmi zaujímavá. Bohatá história, krásne pieskové pláže, pekná príroda, malebné mestečká. To je Elba, ako sme ju spoznali.
Najskôr však trochu faktografie. Vždy príde vhod, veď človek by mal vedieť, kam sa chystá. Elba je najväčší ostrov Toskánskeho súostrovia, s rozlohou 225 kilometrov štvorcových, dlhá je 27 a široká 18 km. Od talianskeho pobrežia je vzdialená 10 km a z
prístavného mesta Piombino sa tam dostanete trajektom za necelú hodinku. Vzhľadom na to, že ostrov meria v najužšom mieste len 3,5 km a dĺžka pobrežia je 147 km, nie je problém ho počas pobytu spoznať aj detailnejšie. Keďže Elba patrí do Toskánska, jej správnym strediskom je Livorno a hlavným mestom jedenásťtisícové prístavné Portoferraio. S rezidenciou cisára Napoleona Bonaparta, starými hradbami, úzkymi uličkami, s množstvom turistov z celého sveta. A keďže obyvatelia ostrova na cisára Napoleona nezabudli, veď napokon pre turistov je stále veľkým lákadlom, slúžia tu, vždy 3. mája, zaňho zádušné omše. Kto chce, môže si pozrieť jeho múzeum vo Ville dei Mulini, na námestí Piazzala Napoleone, ku ktorej vedie 137 schodov.Také je Portoferraio a kto je už raz na Elbe, nemal by ho obísť.
Keď sme pri mestách, za pozornosť stoja i ďalšie. Druhý najdôležitejší prístav Porto Azzuro, s pevnosťou do ktorej z ostrova Pianosa presťahovali najnebezpečnejších talianskych väzňov, prevažne mafiánov. Kto sa rád zabáva, má na to jedinečnú príležitosť v brazílskej diskotéke Morumbi. Uspokojí i najnáročnejších. Kam sa ešte počas dovolenky vybrať? Určite do mesta Capoliveri, ktoré síce nie je prístavom, ale jeho večerná návšteva stojí za to. Kto rád nakupuje, v Capoliveri si príde na svoje. Ale to platí aj o ďalších mestečkách ostrova.
Elba je z minulosti známa ťažbou železnej rudy, čo využívali Etruskovia i Rimania. Definitívny koniec tejto, tisícročia starej činnosti, nastal na "Železnom ostrove" po druhej svetovej vojne. Krásne pláže, obmývané vlnami belasého Tyrrhenského mora, jedinečná príroda, bohatá história a v neposlednom rade aj srdečnosť a bezprostrednosť ostrovanov, opäť začali lákať novodobých "dobyvateľov" turistov. Prevažne z turistického ruchu žije dnes asi 30 tisíc obyvateľov ostrova.
Stále zelený ostrov, to je ďalší prívlastok Elby, ostrova na ktorom teploty len málokedy klesajú pod nulu, a ktorý je porastený macchiou - zdegenerovaným lesom bušového charakteru. Nájdete tu gaštany, biele buky, borovice, duby, oleandre, kaktusy agáve, opuncie. Biela, ružová, žltá, fialová. To sú charakteristické farby jarnej macchie. Jej vôňa? Tá vraj v noci navádzala rybárov domov. Príroda sa tu postarala o prekrásne pláže. Pieskové a miestami aj kamienkové, rozľahlé, s miernym vstupom do mora; aj sto metrov prejdete a voda vám siaha len po bradu. Ak máte deti, čo viac si môžete priať? Takéto pláže sme si vychutnali v strediskách Lacona a Marina di Campo. Turistami síce hojne obsadené, ale nájsť si miesto na ležanie podľa predstáv problém nebol. Zaujímavosťou je najstaršia pínia na ostrove, ktorá má viac ako 550 rokov, a hrdo sa vypína na plaži v Lacone. Miesto oddychu i vďačný objekt pre fotoaparáty turistov. Pobrežie ostrova je členité, vytvára množstvo čarovných zátok a zákutí. Ako sme videli, ani najodľahlejšie, či ťažšie prístupnejšie, neušli záujmu turistov. Jednoducho, romantika. V tomto je teda Elba jedinečná.
Inak, ste na talianskom území, a od 13.00 do 16.00 tu platí: je siesta. Vtedy zatvárajú väčšinu marketov, v ktorých si potom nakúpite až do 23.00 hod., i bazény. Aspoň o našom, v kempingu Casa dei Prati, to platilo. A pozor, radšej si z domu zoberte kúpacie čiapky. Bez nich vás do bazéna nepustia a dobre viete, že deti na múriku pri vode neudržíte. Ak teda čiapku nemáte, iné ako kúpiť ju, vám neostane. Ste v Taliansku a zodpovedá tomu aj gastronómia na ostrove. Väčšinu reštaurácií otvárajú až okolo 12.00 hod. Počas siesty, keď je inde zatvorené, sa však v nich najete. V ponuke sú rôzne jedlá z mias i darov mora, nechýba typická talianska kuchyňa. Pizza, tortellini, lassagne, ravioli, makaróny penne, spaghetti, taglierini, gnocchi, rôzne šaláty. Len si ich dajte. Zistíte, že nech robíte čo robíte, doma vždy chutia inak ako tu. Nuž čo. Aspoň sa vám nezunujú. Špecialitou je sladký koláč bez kvasníc - schiacia briaca. Dostanete ho aj v obchodoch. Dlho vydrží a brávali si ho so sebou na plavby námorníci. Recept je poriadne "bradatý". Pochádza z 5. storočia od saracénskych pirátov, ktorí sa snažili ostrov dobyť.
 
Ako som už spomínal, tých nahradili turisti, a chodia sem v čoraz hojnejšom počte. Elbu v minulej sezóne "objavili" aj Taliani, a na plážach sme ich stretli neúrekom. A nielen Talianov. Aj Nemcov, Čechov, Slovákov i zástupcov ďalších národov. Elba ich jednoducho láka. A má aj čím…
 
Praktické info
Dôležité kontakty  pre prípad pomoci
Prvá pomoc: 113 alebo 118 (bezplatné)
Pomoc motoristom, poruchová služba talianskeho Autoklubu: 116
Polícia: 112, 113
Hasiči: 115
Peniaze
Mena
Euro
Kreditné karty
Eurocard, Diners Club, MasterCard, Visa.
Banky
Pondelok - Piatok od 8:30 -13:30, 15:00-16:00
Pracovné hodiny      
Taliani vo všeobecnosti začínajú pracovať medzi 8.00 a 9.00 hod. rána do 13.00 hod. a od 15.00 hod do 18.00 alebo 19.00 hod., od pondelka do piatka.
 
Štátne inštitúcie zatvárajú o 14:00, obchody sú obvykle otvorené od 8:30 (9:00) do  13:00 hod alebo  13:30 hod. a od 15:30 hod. alebo 16:00 hod. do 19:00 alebo 20:00 hod. V niektorých väčších mestách bývajú obchody otvorené aj počas popoludňajšej pauzy. Niektoré obchody (najmä potravinové) majú jedno odpoludnie zavreté-
 
Pamiatky
Denne od 9:00 hod. do 19:00 hod, okrem dvoch pondelkov mesiaci a počas štátnych sviatkov. V zime mnohé inštitúcie majú návštevnú dobu od 9:00 hod. do 13:00 hod. v  utorok až v sobotu a v nedeľu od 9:00 hod. do 12:30 hod. Súkromné múzuá si otváracie hodiny určujú samé. Archeologické náleziská sú prístupné od 9:00 hod. ráno do 13:00 hod. (utorok- nedeľa).
Kostoly sä otvorené  poväčšinou od 7:00 hod. do 23:30 hod.  Väčšinou však turistov nepúšťajú dovnútra počas bohoslužieb.
K návšteve Vatikánskej knižnice potrebujtee písomné povolenie. Získate ho na adrese: Comune di Roma Soprintendenze Comunale, Piazza Campitelli 7, Roma, tel. 06-67103238, fax 06-6792258.
 
Štátne sviatky
1.1.  Nový rok
6.1.  Traja králi,
      Veľká noc  
25.4. Deň oslobodenia
1.5.  Sviatok práce
2.6.  Založenie Talianskej republiky
15.8. Nanebevzatie Panny Márie, sviatok rodiny, vyvrcholenie talianskej dovolenkovej sezóny
1.11. Všech svätých
8.12. Počatie Panny Márie
25.-26.12. Vianoce
 
DPH
DPH sa obvykle  pohybuje medzi 12-35% a je zahrnuté v cene tovaru. Občania, ktorí nemajú štátnu príslušnosť Talianska môžu požiadať o vrátenie DPH  (tzv. IVA) za tovar nad 200 €, keď opustia EU. Je to však veľmi zdĺhavá procedúra. Odporúčame využiť návštevu obchodov s "nálepkou" "Euro Free Tax". Tu stačí predložiť pas a vyplniť príslušný formulár a daň vám odčítajú z ceny položky.
Nočný život
Nočná kluby, diskotéky, reštaurácie a bary nájdete vo všetkých mestách a turistických oblastiach. V Ríme sa v lete v Opernom dome usporadúvajú koncerty pod holým nebom.
Nákupy
Talianske výrobky sú známe eleganciou a vysokou kvalitou. Taliansky design je veľmi žiadaný. Pri kupovaní starožitností by ste si mali dávať pozor, v Taliansku sú veľmi šikovný falšovatelia. Florencia, Miláno a Rím sú hlavné mestá módy. Niektoré mestá sú známe svojimi vlastnými druhmi tovaru: Como (Lombardia) pre hodváb, Prato (Toskansko) pre textil, Empoli (Toskansko) pre fľaše a poháre zo zeleného skla, Deruta a
Faenza pre keramiku, Carrera pre svoj mramor.
Sprepitné
Obsluha v reštauráciách očakáva okolo 10% sprepitné.
Šport
Futbal je talianskym národným športom. Ďalšou veľkou vášňou Talianov je cyklistika ( Giro d''Italia, je takmer tak slávny cyklistický pretek ako Tour de France).
Závody automobilov sa konajú na okruhu v Monze (v blízkosti Milána). Ďalšími obľúbenými športmi v Taliansku sú Plachtenie, Motocyklové závody a jazda na koni.
V celej krajine sa nachádzajú tenisové dvorce a golfové ihriská.
Kalendár podujatí
V takmer všetkých talianskych mestách a dedinách sa konajú tradičné náboženské alebo historické oslavy. Tu je výber najzaujímavejších podujatí a najdôležitejších festivalov
Agrigento: Marcový folklórny festival
Arezzo: Tradičný Saracénsky turnaj rytierov v brneniach (13.storočie) (1.nedeľa v Septembri)
Ascoli Piceno: Turnaj Quintana, historické hry s viac ako 1000 účastníkmi (1.nedeľa v Auguste)
Bari: Sagra di San Nicola, procesia v historických kostýmoch (1.májový víkend)
Cagliari: Sagra di Sant''Efisio, Jedna z najväčších a najnádhernejších procesií na svete (1.Máj)
Florenz: Calcio in Costume, futbalová hra zo 16. storočia v dobových kostýmoch (Jún).
Foligno: Rytiersky turnaj zo 17. storočia so 600 rytiermi v brneniach (2. nedeľa v Septembri)
Gubbio: Festa dei Ceri (15. Mai).
Marostica: Šachová hra so živými figúrami (2. septembrový víkend)
Neapel: Festa di S. Gennaro, slávnosti sv.Gennara (19. September)
Pisa: Preteky historických regát (Jún)
Sansepolcro (Arezzo): stredoveký súboj (2. nedeľa v Septembri)
Siena: Il Palio di Siena, závody na koňoch bez sedla (Júl,August)
Spoleto: Spoleto Festival.
Terni: Umbria Jazz Gospel & Soul Easter Festival (Veľká Noc).
Venedig: Carnevale (Február); preteky historických regát (prvá nedeľa v Septembri)
Viareggio: Carnevale (Február).
 
Doprava
Taliansko ponúka množstvo spôsobov ako cestovať. Jedným z nich je cestovať autom. Taliansko má rozvetvenú sieť diaľníc. Poiaľ sa rozhodnete cestovač autom, potrebujete platný vodičský preukaz alebo medzinárodné vodičské oprávnenie. V Taliansku sa jazdí na pravej strane, presne tak ako sme zvyknutí na Slovensku. Zahraniční turisti v prípade núdze môžu využiť služby talianského Automobilového klubu Automobile Club d´Italia - ACI, Via Marsala 800, Rím, tel: +39 06 49981). Počas cestovania doporučujeme využívať odpočívadlá, kde si zregenerujete svoje sily. V piatok a v sobotu  bývajú odpočívadlá s občerstvením pri benzínovej pumpe počas letnej sezóny preplnené.
Bezpečnostné predpisy
Bezpečnostné pásy sú povinné a to i na zadných sedadlách. Za nerešpektovanie je pokuta 32,80 -131,20 €. Vo výbave musí byť červený trojuholník. Povinné je používať svetlá pri prejazde tunelom. Od roku 2002 ste povinný svietiť okrem obvyklýžch prípadov vždy za jazdy na diaľnici a hlavných mimomestských komunikáciach. Mobil môžete používať len cez hands free alebo headset. Maximálna povolená hranica alkoholu v krvi je 0,5 promile.
Rýchlostné limity:
auto v obci - v obci 50 km/h
auto mimo obce - 90 km/h (s karavanom - 80 km/h),
auto na diaľnici -  130 km/h - na diaľnici s 3 jazdnými pruhmi 150 km/h (s karavanom - 100 km/h)
Pri prevoze bicyklov na zadnej stene kempového prívesu, musia byť označené štvorcom 50x50 c, so  štyrmi červenými odrážkami v rohoch. Na diaľnici je zakázaný súkromný odťah vozidiel. V meste je prechádzanie z jedného pruhu do druhého v jednom smere zakázané. V zime je povinné používať snehoév reťaze. Do Talianska je zakázaný dovoz pohonných hmôt v rezervných kanistroch, dovoz nebezpečných zvierat, liekov, surového mäsa.
 
Ako sa dostať do Talianska?
Lietadlo
Talianska národná letecká spoločnosť sa volá Alitalia (AZ). Dobré nonstop-spojenia do Ríma, pravidelné a čártrové spojenia do miest Neapol (Neapel), Benátok (Venedig), Milána, Catania, Florenz, Palermo, Genua, Bologna, Pisa, Turin a Rimini.
Trvanie letov: Viedeň - Rím: 1 hod. 25 min ;
 
Medzinárodné letiská:
Všetky letiská ponúkajú: Duty-free-Shop, požičovne áut, banky, zmenárne, turistické informácie, bary, reštaurácie a obchody a iné.
Rím (Rom) (FCO) (Internet: Fiumicino Letisko Rim) leží 26 km juhozápadne od mesta (cesta trvá 30-55 min). Autobusové spojenie do mesta a späť každých 15 minút.
Autobusy na vlakovú stanicu Ostiense každých 20-30 minút (cesta trvá asi 22 min).
Priame vlakové spojenie s hlavnou stanicou Stazione Termini. Taxíkom sa do mesta dostanete za 45-70 minút. Na letisku sa ďalej nachádza pošta, lekáreň, rezervácia hotelového ubytovania.
Rím (Rom) (CIA) Letisko Ciampino leží vo vzdialenosti 32 km od mestského centra (cesta trvá približne 60 min). Spojenia autobusom ku stanici metra Subaugusta. Stanovisko taxíkov.
Bologna (BLQ) (G. Marconi) leží 6 km od mesta (20 min). Autobusy do mesta každých 15 minút.
Genua (GOA) (Cristoforo Colombo, Sestri)
(Internet:Letisko Janov) leží 6 km západne od mesta (20 min).
Mailand (LIN) (Linate) (Internet:Letisko Miláno) leží 10 kilometrov východne od mesta (cesta trvá 25 min). Autobusové spojenie s mestom každých 20 minút.
Stanovisko taxíkov.
Miláno (Mailand) (MXP) Letisko Malpensa leží vo vzdialenosti 45 km severozápadne od mesta (cesta trvá asi 60 min).
Neapol (Neapel) (NAP) (Capodichino) leží 6 km severne od mesta.
Pisa (PSA) (Galileo Galilei) leží 2 km severovýchodne od mesta.
Palermo (PMO) (Punta Raisi) leží 12 km západne od mesta (25 minút)
Turin (TRN) (Citta di Torino) (Internet:Letisko Turín) leží 16 km severovýchodne od mesta (cesta trvá 30 min)
Benátky (Venedig) (VCE) (Marco Polo) (Internet:Letisko Benátky) leží 13 km od Benátok (cesta trvá 35 min).
Poznámka: Ak cestujete do Florencie, môžete letieť do Pise a odtiaľ priamym vlakovým spojením z letiska do Florencie (cesta trvá 60min).
Loď
Pravidelné spojenia loďou a kompou z Grécka, Španielska, Francúzska, Chorvátska, Turecka a Tuniska. Ďalšie informácie získate v lodných spoločnostiach a kanceláriách cestovného ruchu.
Vlak
Priame vlakové spojenia do väčšiny talianskych miest. Rýchle a pohodlné EC vlaky premávajú z Rakúska. Vo všetkých EuroCity vlakoch sú jedálenské vozne a bary.
Vnútroštátna doprava
Lietadlo
Alitalia (AZ) a ďalšie letecké spoločnosti pristávajú vo všetkých väčších mestách krajiny. V krajine sa nachádza vyše 30 letísk. Ďalšie informácie dostanete v kanceláriách cudzineckého ruchu a od jednotlivých leteckých spoločností.
Loď
Najdôležitejšie talianske prístavné mestá sú Genua, Venedig, La Spezia, Neapel, Messina, Bari, Pescara, Ancona, Triest, Palermo, Catania, Livorno a Brindisi. Prepravu medzi jednotlivými prístavmi celoročne zabezpečujú početné kompy.
 
Kompy: pravidelne zabezpečujú dopravu na ostrovy Capri, Elba, Giglio, na Sardíniu (Sardegna), Sicíliu (Sicilia) a ku Aolským ostrovom.
Vlak
Železničná sieť v Taliansku má 16.000 km, polovica z nich je elektrifikovaná.
Cestovné je pomerne nízke a je závislé od vzdialenosti. V predaji je mnoho zvýhodnených cestovných lístkov. Italy Railcard, je určená len pre osoby, ktoré majú trvalé bydlisko mimo územia Talianska, oprávňuje k neobmedzenému cestovaniu vlakmi po celej krajine.
Táto karta je platná podľa vášho výberu 8, 15, 21 alebo 30 dní. Italy Flexicard funguje podobne ako Italy Railcard, platí 4, 8 alebo 12 dní v rámci časového úseku jedného mesiaca. Deti vo veku 4 - 14 rokov zaplatia len polovicu prejdených kilometrov.
V mnohých mestách a na ostrovoch premávajú regionálne a prímestské vlaky.
Auto/Autobus
Talianska cestná sieť ma vyše 300.000 km, s ktorých viac ako 6.000 km je diaľničných. Za používanie diaľnic sa platí (okrem nasledovných trás Salerno - Reggio Calabria, Palermo - Catania a Palermo - Mazara del Vallo). Početné čerpacie stanice sú medzi 12.00 - 15.00 zatvorené.
Dopravné predpisy: Maximálne povolené rýchlosti: 50 km/h v obci, 90 km/h mimo obec a 130 km/h na diaľnicach. Všetky automobily musia byť vybavené výstražným trojuholníkom. Električky majú prednosť. Zákaz parkovania na krajniciach označených žlto-čiernou farbou. Povinnosť pripútať sa na všetkých sedadlách.
V zelených zónach môžete parkovať medzi 8:00 a 9:30, od 14:30 do 16:00 je to už zakázané. V modrých zónach môžete parkovať len ak vlastníte parkovací disk (dostať ho na turistických úradoch) a aj to len v čase od 9. do 14:30 a od 16. do 20.
Maximálny povolený obsah alkoholu v krvi je 0,8 promile.
Ak spôsobíte dopravnú nehodu, neutekaje z miesta činu. Ak by Vás chytili, predbežne by Vás zadržali.
Majte zapnuté bezpečnostné pásy, pred cestou skontrolujte, či máte v aute výstražný trojuholník, pri prejazde tunelom majte zapnuté svetlá. V čase začínujúcom pol hodinu po západe slnka a končiacom pol hodinu pred východom slnka ste povinný používať svetlá.
Ak cestujete na motorke, musíte mať prilbu.
Dôležité pravidlá
- vodič pomaly idúceho vozidla musí na vhodnom ieste spomaliť alebo zastaviť, aby umožnil autám idúcim za ním predbiehať.
Poznámka: Pokuty musia byť vyplatené na mieste. Pokuty za prekročenie rýchlosti sú veľmi vysoké.
Poruchová služba: tel.č 116.
Diaľkové autobusy
Medzi mestami a obcami premávajú diaľkové autobusové linky. Regionálne autobusové siete sú veľmi dobré aj na Sardínii a Sicílii. Vždy si vopred pozorne preštudujte cestovný poriadok, pretože niektoré autobusy premávajú len zavčasu ráno a večer a doprava v Nedeľu býva veľmi obmedzená.
Prenájom auta
Požičovne a pobočky rôznych talianskych a medzinárodných požičovní sa nachádzajú vo všetkých mestách a turistických oblastiach. Ceny a podmienky sú rozdielne. Regionálne požičovne sú väčšinou lacnejšie. Podmienky: Medzinárodná Zelená Karta, medzinárodný VP. Ak nie je vodič zároveň majiteľom auta, musí sa tento preukázať splnomocnením.
Metská doprava
Všetky mestá a veľkomestá majú dobrý systém mestskej a prímestskej dopravy. Metro: V Ríme sú dve podzemné dráhy. Metropoloitana A vedie od
Via Ottaviano cez stanicu Termini ku Via Anagnina, metropolitana B premáva medzi Stazione Termini a výstaviskom Via Laurentina. V Miláne taktiež premáva metro.
Električka
V Ríme je 8 električkových dráh, električkové dráhy majú 28 km. Miláno, Neapol a Turín majú taktiež električkovú dopravu. Autobus: Autobusové linky premávajú vo všetkých mestách a veľkomestách. Rím má obsiahlu sieť mestskej autobusovej dopravy, ktorá je prakticky doplnená metrom a električkovou dopravou. Cestovné lístky sú univerzálne a umožňujú počas 75 minút cestovať všetkými prostriedkami mestskej dopravy a neobmedzene presadať. Celodenné alebo týždňové cestovné lístky si môžete kúpiť v automatoch, na zastávkach a nástupištiach. Ďalšie informácie dostanete v turistických informáciách, ktoré sa nachádzajú priamo oproti Stazione Termini.
Taxi
V Ríme sú taxíky drahé a platí tu príplatok za cestovanie v noci, batožinu a telefonickú objednávku. Taxíky bez taxametra radšej nepoužívajte. Taxikári neočakávajú sprepitné.
Čas trvania cesty
z Ríma do nasledovných väčších talianskych miest
 
Ubytovanie
Hotely
V Taliansku je zhruba 40.000 hotelov. Všetky hotely majú pevné ceny, ktoré sú závislé od vybavenia, sezóny, služieb a polohy. Podľa zákona si hostia musia dať od hotela vystaviť oficiálny účet.
V Ríme sa nachádza mnoho hotelov, napriek tomu sa odporúča rezervácia vopred. Ceny ubytovania sú tu veľmi vysoké a za všetky služby sa platí extra. Nechajte si vopred udať celkovú sumu. Lacnejšie ubytovanie nájdete v štvrti severne od Stazione Termini.
Adresa najdôležitejšieho hotelového zväzu: Federalberghi), Via Toscana 1, I-00187 Roma.
Motely
sa nachádzajú na všetkých diaľnicach a dôležitých cestách.
Mládežnícke ubytovne
Viac ako 50 mládežníckych ubytovní patrí talianskemu zväzu - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventu). Via Cavour 44, I-00184 Rom. Zoznam týchto mládežníckych ubytovní dostanete v kanceláriách cestovného ruchu. Cez letné mesiace sa odporúča rezervácia vopred. Vo väčších mestách a turistických oblastiach aspoň 14 dní vopred. V niektorých mestách sú aj iné cenovo výhodné možnosti ubytovania pre žiakov a študentov.
Kemping
Informácie o kempingoch získate v miestnych kanceláriách cestovného ruchu. Vo väčších kempingoch si môžete prenajať stan alebo obytný príves. V taliansku sa nachádza 1.600 kempingov. Prehľad najdôležitejších kempingov Carta d''Italia Parchi Campeggio, dostanete zadarmo od Centro Internazionale Prenotazioni, Federcampeggio, Casella Postale 23, I-50041 Calenzano (Firenze). Ceny ubytovania v kempingoch sú závislé od polohy a vybavenia. Za deti do 3 rokov nemusíte platiť. Ďalšie informácie dostanete od TCI, Corso Italia 10, I-20122 Mailand.
 
Kultúra/Spoločnosť
Taliani sú prívetiví, pohostinní ľudia. Veľmi radi, s pôžitkom si užívajú malé radosti ako jedlo či západ slnka.
"Una giornata senza riso è una giornata sprecata" = stratený je deň bez smiechu, veľmi frekventované príslovie v Taliansku určite nie je len frázou.
Ich povestná temperamentnosť sa odzrkadľuje vo vášni a odhodlanosti, ktorú vkladajú do bežných každodenných činností.
Zvyky a obyčaje 
Rímsko-katolícka cirkev hrá v Taliansku významnú úlohu a má silný vplyv na sociálne štruktúry. Súdržnosť rodiny je značne silnejšia ako v iných európskych krajinách. Voľné oblečenie je bežné, no plavky patria na pláž. Vo verejných dopravných prostriedkoch, niektorých verejných budovách, divadlách a kinách je zakázané fajčiť. Vo veľkomestách je treba si dávať pozor na osobné veci kvôli zlodejom.
 
Upozornenia/Riziká
Cestovanie do Talianska je bezpečné. Samozrejme opatrnosti nikdy nie je dosť, a tak treba byť obozretný čo sa týka osobných vecí, šoférovania, zmeny peňazí na iných miestach ako sú banky a zmenárne atď.
Muži by mali vždy zložiť pokrývku hlavy vstupujúc do akejkoľvek budovy.
Ak nechcete, aby Vám doliali vína, udržujte svoj pohár takmer plný, odmietnuť je urážka.
Pri návšteve malých obchodíkov, pozdravte priateľským Buongiorno alebo Buonasera už pri vstupe, nie až pri platení.
Pre ženy:
Nedolievajte víno, pre Talianov je to prejav neženskosti.
Flirtovanie talianskych mužov je akýmsi národným zvykom.
 
Podnebie/Počasie
Stredomorská klíma, Okrem Alp a Apenín. Horúce letá, hlavne na juhu krajiny. Jar a leto sú mierne a slnečné. Studené zimné obdobie s množstvom snehu v severnej časti krajiny, inak mierna počasie; čím ďalej na juh, tým teplejšie a suchšie počasie.
 
Jazyk/Slovník
Úradným jazykom ja taliančina, ale pri celoročnej záplave turistov určite nebudete mať problém dohovoriť sa po anglicky či nemecky.
Zopár užitočných výrazov:
Buongiorno – Dobrý deň.
Buonasera – Dobrý večer.
Arrivederci – Dovidenia.
Per favore – Prosím.
Grazie – Ďakujem.
Scusi – Prepáčte.
Parla inglese? – Hovoríte po anglicky?
Non parlo italiano – Nehovorím po taliansky.
Dov''è il bagno? – Kde je kúpeľňa?
 
Zdravie
Vo vidieckych oblastiach nie je voda vo vodovodoch pitná. Nápis »Acqua Non Potabile« znamená, že označená voda nie je pitná. Aj v prípade, že si nie ste istý, pite radšej vodu plnenú vo fľašiach.
V niektorých lesných oblastiach sa počas letných mesiacov vyskytujú kliešte. Pri podozrení na uhryznutie kliešťom, vyhľadajte lekárske ošetrenie.